پردیس رادان

CI Analytics

(سی‌آی آنالیتیکس)
کشور مبدا برند: کانادا

متخصص در زمینه طراحی سیستم‌های آنالیز کمی و کیفی آزمایشگاهی و Online جهت اندازه‌گیری: گوگرد کل و جزء کلرید کل و جزء آمونیاک آرسین کلر کلرید هیدروژن – سیانید هیدروژن فلورید – هیدروژن سولفید هیدروژن دی‌اکسید نیتروژن – فسژن فسفین دی‌اکسید گوگرد.

محصولات شرکت CI Analytics

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات این برند، با کارشناسان پردیس‌رادان تماس حاصل فرمایید.