پردیس رادان

اکسیژن متر رومیزی مدل CyberScan DO 700

  • محدوده اندازه‌گیری 0.00 تا 30.00 میلی‌گرم در لیتر و 0 تا 300%
  • اندازه‌گیری DO بر حسبمیلی‌گرم در لیتر، ppm و درصد اشباع
  • کالیبراسیون اتوماتیک در دو نقطه بر حسب درصد اشباع
  • تصحیح اتوماتیک اثر فشار بارومتریک، شوری و دما (ATC)
  • دارای خروجی RS232 برای اتصال به پرینتر و کامپیوتر
  • توانایی ذخیره 100 داده
یوتک

مشخصات فنی

مشخصات محصولتوضیحات
Dissolved Oxygen
Range0 to 30 mg/L
Resolution0.01 mg/L
Accuracy±0.5 % full scale
% Saturation Of Oxygen
Range0 to 199.9 % ; 300 %
Resolution0.1 %
Accuracy±0.5 % full scale
Salinity Correction
Range0 to 50 ppt
Resolution0.1 ppt
Barometric Pressure Correction
Range450 to 825 mmHg (manual)
Resolution1 mmHg
TypeManual input
MethodAuto correction with manual input
Temperature
Range0.0 to 50.0 ºC / 32.0 to 122.0 ºF
Resolution0.1 ºC / 0.1 ºF
Accuracy±0.5 ºC / ±0.9 ºF