پردیس رادان

اکسیژن متر پرتابل +CyberScan DO 6

  • محدوده اندازه‌گیری 0.00 تا 20.00 میلی‌گرم در لیتر
  • کالیبراسیون آسان در هوا یا محلول با اکسیژن صفر (روش ساخت مطابق Standard Method)
  • امکان اندازه‌‌گیری سریع با استفاده از تکنولوژی گالوانیک در طراحی الکترود
  • تصحیح اثر فشار بارومتریک، شوری و دما (ATC)
  • گزارش نتایج بر حسب زمان
  • باتری با طول عمر بیش از 700 ساعت
یوتک

مشخصات فنی

مشخصات محصولتوضیحات
Dissolved Oxygen Range0 to 20.00 mg/l or ppm
Dissolved Oxygen Range0.01 mg/l or 0.01 ppm & ±1.5% Full Scale
% Saturation of Oxygen0.0 to 200/0 %
Resolution & Accuracy0.1% & ±1.5% Full Scale
Temperature Range0.0 to 50.0 °C (32 to 122 °F)
Resolution & Accuracy0.1 °C (0.1 °F) & ± 0.3 °C (0.5 °F)
Salinity Correction0.0 to 50.0 ppt
Barometric Pressure Correction500 to 1499 mmHg or 66.6 to 199.9 kPA
MethodAutomatic correction after manual input
No. of Calibration PointsUp to 2 points; 100% in air and/or 0% in known solution
Special FunctionsSelf-diagnostic; Electrode characteristics; Hold & Auto-Power Off after20 minutes
Power Requirements4 x 1.4V batteries; > 700 hrs