پردیس رادان

ترمومتر

انواع ترمومترهای ASTM و IP در محدوده‌های مختلف و به‌همراه گواهی کالیبراسیون (در صورت تقاضای مشتری) ساخت کمپانی Ludwig آلمان.

تامسون