پردیس رادان

تستر قلمی مولتی پارامتر مدل PCSTester35

  • اندازه‌گیری pH با دقت ±01
  • قابلیت اندازه‌گیری EC و TDS نمونه‌های مختلف آب
  • کالیبراسیون 5 نقطه‌ای برای pH و 3 نقطه‌ای برای EC
  • قابلیت تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC/MTC)
  • فاکتور TDS قابل تنظیم از 4 تا 1.0
  • عمر مفید باتری بیش از 150 ساعت
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH Range 0.00 to 14.00 pH
Resolution 0.01 pH
Accuracy ±0.01 pH
pH Calibration Points Up to 5 (Auto)
pH Buffer Options USA, NIST
Conductivity Range .. to 199.9 µS/cm
200 to 1999 µS/cm
2.00 to 20.00 mS/cm
Resolution 0.1 µS/cm
1 µS/cm
0.01 mS/cm
Accuracy ±1% Full Scale
Conductivity Calibration Points 3 Auto
3 Manual
Normalization Temperature 25.0 °C
Temperature Coefficient 0.0 to 10.0%/°C
Auto-Ranging Yes
TDS Range 0.0 to 99.9 ppm
100 to 999 ppm
1.00 to 10.00 ppt
Resolution 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt
Accuracy 1 % Full Scale
TDS Calibration Points Up to 3 Points (Manual)
TDS Factor 0.40 to 1.00
Salinity Range 0.0 to 99.9 ppm
100 to 999 ppm
1.00 to 10.00 ppt
0.0 to 1.00 %
Resolution 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01%
Accuracy 1 % Full Scale
Salinity Calibration Points Up to 3 (Manual)
Temperature Range 0.0 to 50.0 °C / 32.0 to 120.0 °F
Resolution 0.1 °C/°F
Accuracy ±0.5°C/ ±0.9°F
Temperature Compensation ATC / MTC
Non-Volatile Memory Yes
Auto-Off 8.5 mins after last key pressed (can be disabled)
LCD Display Dual-display LCD (2.1 x 2.7cm)
Power 4 X 1.5 V “A76” Micro alkaline batteries
Batter Life > 150 hours
Dimensions; Weight Boxed: 18.5 cm x 6.5 cm x 5 cm; 200 g