پردیس رادان

حمام ویسکوزیته دما پایین مدل TV4000LT/7000LT

  • اندازه‌گیری ویسکوزیته در دماهای
  • پایین بدون نیاز به کولر خارجی
  • مطابق با استانداردهای ASTM D445 – IP 71 – ISO 3104
  • هفت خانه با حجم‌های 40 و 70 لیتر
  • محدوده دمایی 100 درجه سانتیگراد تا -40 درجه سانتیگراد
  • پایداری: 0.02 درجه سانتیگراد
تامسون