پردیس رادان

حمام ویسکوزیته فوق دقیق مدل TV12

  • جهت اندازه‌گیری ویسکوزیته سینماتیک با دقت بسیار بالا
  • مطابق با استانداردهای ASTM D445 – IP71 – ISO 3104
  • چهارخانه با حجم 12 لیتر
  • محدوده دمایی محیط تا 120 درجه سانتیگراد (Optional upto 150°C)
  • پایداری: 0.005 درجه سانتیگراد
تامسون