پردیس رادان

حمام ویسکوزیته مدل TV4000

  • جهت اندازه‌گیری ویسکوزیته سینماتیک
  • مطابق با استانداردهای ASTM D445, IP 71, ISO 3104
  • هفت خانه با حجم 40 لیتر
  • محدوده دمایی محیط تا 230 درجه سانتیگراد
  • پایداری: 0.01 درجه سانتیگراد
تامسون