پردیس رادان

دستگاه ازن سنج دیجیتال پرتابل پالین تست انگلستان

  • روش رنگ‌سنجی تک پرتویی قرائت مستقیم
  • محدوده اندازه‌گیری: 0.01mg/l – 3.00mg/l
  • دقت 0.1
  • ضدآب مطابق استاندارد IP67
  • همراه با کیف حمل
پالین تست