پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری روانکاری سوخت هواپیما (BOCLE)

اندازه‌گیری روانکاری سوخت هواپیما به‌صورت تمام اتوماتیک مطابق با ASTM D-5001 و ASTM D-6078

پی سی اس