پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت نرخ برشی بالا (HSV)

دستگاه اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت نرخ برشی بالا (106 s-1) با قابلیت انجام تست مطابق با استانداردهای ASTM D6616 با نرخ برشی 106 s-1 در دمای 100 درجه سانتیگراد و مطابق با استاندارد ASTM D4683 – D4741 برای تست HTHS در دمای 150 درجه سانتیگراد

پی سی اس