پردیس رادان

دستگاه تقطیر در خلأ اتوماتیک مدل HDV 632

طبق استاندارد:

ASTM D1160، ISO 6616، JIS K 2254

والتر هرزوگ