پردیس رادان

دستگاه شستشوی ویسکومتر

قابل استفاده جهت شستشوی انواع ویسکومترهای شیشه‌ای

تامسون