پردیس رادان

دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل Benchtop PC510

  • ارزان و اقتصادی جهت مصارف روتین و عمو.می آزمایشگاهی
  • محدوده اندازه گیری -2.00 تا 16.00 pH و EC 0 تا 199.9 mS
  • دقت ±01 pH و EC ±1%
  • کالیبراسیون تا 5 نقطه برای TDS, EC, pH
  • تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC / MTC)
  • دارای صفحه نمایش بزرگ LCD جهت نمایش همزمان دما
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH Range -2.00 to 16.00 pH
Resolution / Accuracy  0.01 pH / ±0.01 pH
Calibration Up to 5 points with auto buffer recognition
pH buffer option USA: (pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45);
NIST: (pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45)
mV Range -600 to +600 mV
Resolution / Accuracy 0.1 mV / ±0.2 mV (-199.9 to +199.9 mV);
1 mV / ±2 mV (beyond ±199.9 mV)
Conductivity Range .. to 19.99, 199.9, 1999 µS/cm; 0 to 19.99, 199.9 mS/cm
Resolution / Accuracy 0.01, 0.1, 1 µS/cm; 0.01, 0.1 mS/cm / ±1% Full Scale + 1 LSD
Calibration Up to 5 points (1 point per range)
TDS Range .. to 9.99, 99.9, 999 ppm; 0 to 9.99, 99.9 ppt
Resolution / Accuracy 0.01, 0.1,1 ppm; 0.01, 0.1 ppt / ±1% Full Scale + 1 LSD
Calibration Up to 5 points (1 point per range)
Temperature Range -10.0 to 110.0 °C (14.0 to 230.0 °F) (Meter)
Resolution / Accuracy 0.1 °C (0.1 °F) / ±0.5 °C  (±0.9 °F)
Calibration Offset in 0.1 °C increments
Cell Constant (k) 1.0
Temp. Compensation Automatic / Manual (0 to 100 °C)
Conductivity Temp. Coefficient 0.0 to 10.0% per °C
Normalization Temp. 15.0 to 30.0 °C (adjustable)
Special Functions Auto-ranging; Stability Indicator; Hold;
pH Slope/Offset Display & Self-diagnostic
Power Requirements 9V AC/DC Adapter