پردیس رادان

دستگاه مولتی پارامتر پرتابل مدل CyberScanPCD650

  • اندازه‌گیری pH با دقت ±002
  • قابلیت اتصال پروب هدایت الکتریکی با ثابت سل‌های مختلف مناسب برای نمونه‌های آب مقطر تا آب شور
  • محدوده وسیع اندازه‌گیری اکسیژن محلول تا 00 mg/l (600% اشباع)
  • مجهز به سنسور فشار جهت تصحیح اتوماتیک اثر فشار بارومتریک هنگام اندازه‌گیری اکسیژن محلول
  • دارای GLP برای گزارش نتایج بر حسب زمان
  • حافظه با گنجایش بیش از 500 داده برای هر پارامتر
  • دارای خروجی‌های RS232C و IrDA
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH Range -2.000 to 20.000 pH
Resolution & Accuracy 0.1/0.01/0.001 pH & ±0.002 pH
No. of pH Calibration Points 1 (Offset) to 6 points
pH Buffer Options USA, NIST, DIN, PWB, Custom
mV Range ±2000.0 mV
Resolution & Accuracy 0.1 mV & ±0.2 mV
Ion Concentration Range 0.001 to 19900
Resolution & Accuracy 2 or 3 digits & ±0.5% FS (mono); 1% FS (div)
No. of Ion Calibration Pts  Up to 8
DO Range 0 to 90.00 mg/L or ppm / 0 to 600%
Resolution & Accuracy 0.01 mg/L or ppm / 0.1% ; ±0.2mg/L / ±0.2%
Salinity Correction Automatic
Resolution & Accuracy 0.0 to 50.0ppt & 0.1 ppt
Barometric Pressure Correction Automatic correction with built-in sensor
Resolution & Accuracy 450 to 825 mmHg / 59.9 to 109.9 kP &
0.1 mmHg or 0.1 kPa
Conductivity Range .. to 500 mS/cm
Resolution & Accuracy 0.05% FS & ±1% FS + 1 LSD
Cell Constant 0.010 to 10.000
Temperature Coefficient Linear & Pure
TDS Range .. to 500.0 ppt
Resolution & Accuracy 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD
Salinity Range 0 to 80 ppt
Resolution & Accuracy 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD
Temperature Range -10.0 to 110.0 °C / 14.0 to 230.0 °F (Meter)
Resolution & Accuracy 0.1 °C/°F & ±0.5°C/ ±0.9°F
Temperature Compensation Automatic / Manual (0 to 100 °C)
Memory 500 Data Sets with Date/Time stamping &
Security password protection
Output IrDA Wireless Communications
Display Multi-data Back-lit dot matrix; 7.2 cm (H) X 5.4 cm (W)
Special Functions Auto-Calibration; Data-logging options with time/date indexed,  GLP compliance; Simultaneous Display and measurement of 4 parameters; Cal-due alarm; pH slope/offset Display & Self-diagnostic
Power 4 X 1.5 V “AA” Alkaline batteries or 9 V DC adapter, 500 mA