پردیس رادان

دستگاه پیشرفته رومیزی هدایت الکتریکی / TDS / شوری / دما مدل Con 2700

 • محدوده اندازه گیری هدایت الکتریکی 0 µS تا 500.0 mS
 • دقت اندازه گیری ±1%
 • تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC / MTC)
 • پذیرش سل با ثابت 01 تا 10.000
 • فاکتور TDS قابل تنظیم
 • قابلیت اندازه‌گیری TDS، شوری، مقاومت و دما
 • کالیبراسیون اتوماتیک 5 نقطه‌ای
 • دارای GLP برای گزارش نتایج بر حسب زمان
 • قابلیت نمایش دما بر حسب °C و °F
 • دارای حافظه تا 500 داده
 • دارای خروجی RS232 برای اتصال به کامپیوتر
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
Conductivity
Range 0.050 µS to 500.0 mS
Resolution 0.01 / 0.1 µS ; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS
Accuracy ±1 % full scale
Cal. Points Up to 5
Cell Constant 0.010 to 10.000
TDS
Range (Depending
On TDS Factor)
0.050 ppm to 500 ppt
(@ TDS factor 1.00)
Resolution 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
Accuracy ±1 % full scale
Cal. Points Up to 5
Salinity
Range 0.0 to 80.0 ppt
Resolution 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
Accuracy ±1 % full scale
Resistivity
Range 2.000 Ohm to 20.0 MOhm
Resolution 0.01 / 0.1 Ohm ; 0.001 / 0.1 kOhm ; 0.01 MOhm
Accuracy ±1 % full scale
Temperature
Range (Meter) 0.0 to 100.0 ºC / 32.0 to 212.0 ºF
Resolution 0.1 ºC / 0.1 ºF
Accuracy ±0.3 ºC / ±0.5 ºF
Coefficient (Per ºC) Linear & pure ; 0.000 to 10.000 %
Normalization 15.0 to 30.0 ºC / 59.0 to 86.0 ºF
Compensation ATC / MTC
Power Requirements 9 V DC adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SMPS)