پردیس رادان

دستگاه کلر/pH متر دیجیتال و پرتابل مدل Pooltest 3

 • روش رنگ‌سنجی دوپرتویی قرائت مستقیم
 • اندازه‌گیری سریع و دقیق سه پارامتر در یک دستگاه
 • محدوده اندازه‌گیری:
  • کلر: 0.01ppm – 5.00ppm
  • کلر کل: 0.01ppm – 10.00ppm
  • اسید سیانوریک:2ppm – 200ppm
  • پی اچ:  8.4 – 6.8
 • دقت 0.01±
 • ضدآب مطابق استاندارد IP67
 • توانایی اندازه‌گیری ترکیبات مختلف کلر (کلر آزاد باقیمانده، کلر کل و کلر ترکیبی (به‌روش DPD))
پالین تست

مشخصات فنی