پردیس رادان

ست اندازه‌گیری ویسکوزیته قیر

مطابق با استاندارد ASTM D2171 – IP 122 – EN 12595 – AASHTOT202

شامل:

  • حمام ویسکوزیته مدل TV4000
  • سیستم خلاء
  • TV4000 Manifold for 4 Position with tubing
تامسون