پردیس رادان

فتومتر اتوماتیک و ضد آب Palintest 7500

  • تنظیم اتوماتیک طول موج بر حسب آزمون انتخابی
  • اندازه‌گیری و ثبت داده‌ها در سه حالت غلظت، جذب و عبور
  • دارای 60 منحنی کالیبراسیون از پیش تعریف شده برای اندازه‌گیری پارامترهای آب، پساب های صنعتی و خاک و گزارش نتیجه بر حسب (ppm، mmol/l، mg/l و…)
  • برنامه‌ریزی دستگاه توسط کاربر برای اندازه‌گیری 15 پارامتر جدید (User Programmable)
  • حافظه با گنجایش بیش از 500 داده
  • قابلیت کار با برق و باتری
  • فتومتر مدل 7500 به همراه راهنمای فارسی و انگلیسی و سایر ملحقات استاندارد عرضه می‌شود.
پالین تست