پردیس رادان

فتومتر اتوماتیک پیشرفته مدل Palintest 8000

 • تنظیم اتوماتیک طول موج بر حسب آزمون انتخابی
 • اندازه‌گیری و ثبت داده‌ها در سه حالت غلظت، جذب و عبور
 • دارای 60 منحنی کالیبراسیون از پیش تعریف شده برای اندازه‌گیری پارامترهای آب، پساب‌های صنعتی و خاک و گزارش نتیجه بر حسب (ppm, mmol/l, mg/l ,…)
 • برنامه‌ریزی دستگاه توسط کاربر برای اندازه‌گیری 50 پارامتر جدید (User Programmable)
 • حافظه با گنجایش بیش از 1000 داده
 • پورت USB جهت اتصال به کامپیوتر و تعریف پارامترهای جدید
 • نرم‌افزار با قابلیت‌:
  • انتقال نتایج آزمایش (برحسب تاریخ و ساعت) به کامپیوتر
  • کنترل کاربری دستگاه توسط کامپیوتر
  • انتقال منحنی‌های کالیبراسیون پارامترهای جدید جهت ارتقاء سیستم
 • سل هولدر قابل تنظیم برای سل‌های با قطر 12mm – 20mm
 • فتومتر مدل 8000 به همراه راهنمای فارسی و انگلیسی و سایر ملحقات استاندارد عرضه می‌شود.
پالین تست