پردیس رادان

مخلوط‌کن اتوماتیک (Blender)

سیستم تولید سوخت با عدد اکتان مشخص، مجهز به سه بورت که هر بورت مجهز به یک گیرنده لیزری است که در طول بورت جابه‌جا می‌شود. امکان کالیبراسیون خودکار به نحوی بسیار دقیق جهت اندازه‌گیری وزن هر یک از اجزای سوخت‌های استاندارد برای PFR1، PRF2، TSF عدد اکتان مورد نظر از جمله امکانات این سیستم است. این سیستم همچنین مجهز به سیستم بالانس الکتریکی خودکار جهت اندازه‌گیری وزن اجزا می‌باشد.

روفا