پردیس رادان

هیتر و کنترلر دما مدل TB

قابلیت استفاده در مخازن تا حداکثر حجم سیال 50 لیتر با محدوده دمایی محیط تا 50 درجه سانتیگراد

تامسون