پردیس رادان

کنترلر هدایت الکتریکی اکونومی مدل Alpha CON200

• محدوده اندازه‌گیری 0.00 تا 200.00 mS/cm
• دقت ±1%
• کالیبراسیون آسان
• پذیرش سل با ثابت 0.1/1.0/10.0
• تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC / MTC)
• دارای خروجی 0/4-20 mA ایزوله

یوتک