پردیس رادان

کنترلر TDS اکونومی مدل Alpha TDS 200

  • محدوده اندازه‌گیری 00 تا 100.00 ppt
  • دقت ±1%
  • کالیبراسیون آسان
  • پذیرش سل با ثابت 1 / 1.0 / 10.0
  • فاکتور TDS قابل تنظیم از 4 تا 1.0
  • تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC / MTC)
  • دارای خروجی 0/4-20 mA ایزوله
یوتک