پردیس رادان

کپسول نمونه‌گیری گازها

  • مطابق با استانداردهای ASTM D1265 – EN 4257
  • در حجم‌های 600 – 2300 – 3800 میلی‌لیتر
تامسون