پردیس رادان

pHمتر رومیزی پیشرفته مدل Benchtop pH2100

  • محدوده اندازه‌گیری -1.000 تا 14.000 pH
  • دقت ±002 pH
  • کالیبراسیون اتوماتیک تا 5 نقطه
  • رسم منحنی نتایج آزمایش بر حسب زمان
  • تصحیح اتوماتیک / دستی دما (ATC/MTC)
  • خروجی RS232 برای اتصال به کامپیوتر و پرینتر
  • قابلیت اندازه‌گیری pH، یون و دما
  • دارای حافظه تا 100 داده
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH Range -1.000 to 14.000 pH
Resolution & Accuracy 0.01/0.001 pH & ±0.01/0.002 pH
Ion Concentration Range 0.001 to 19999
Resolution & Accuracy ±1 LSD & ±0.5% of reading
mV Range -1850 to +1850 mV
Resolution & Accuracy 0.1 mV & ±0.2 mV
Temperature Range -5.0 to 105.0 °C (23.0 to 221.0 °F)
Resolution & Accuracy 0.1 °C (0.1 °F) & ±0.5 °C (0.9 °F)
No. of Calibration Points 1 to 5
pH Buffer Options USA: 1.68, 4.01. 7.00, 10.01. 12.45
NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45
User 1: 1.68, 4.01, 6.86, 10.01, 12.45
User 2: 1.68, 4.01, 6.86, 10.01, 12.45
Custom: min. of 2 and max. of 5 points
No. of Ion Calibration Points 5 (min. 2 points)
Memory 100 Data Sets with Date/Time stamping
Temperature Compensation Automatic/Manual (0 to 100 °C)
pH Slope & Offset Display Yes
Print Output Bi-directional RS232C, Recorder (±1850 mV)
Display Alpha-numeric Dot-matrix LCD with backlit
Special Functions Auto-buffer recognition, Date/time indexed (GLP compliance); Calibration due prompt, Alarm; Stability criteria
Stability Indicator & Self-diagnostic
Power 9VDC, using AC adapters 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz