پردیس رادان

pHمتر رومیزی پیشرفته مدل Benchtop pH5500

 • توانایی رسم نتایج آزمایش بر حسب زمان روی صفحه نمایش دستگاه
 • با صفحه نمایش بزرگ رنگی لمسی
 • محدوده اندازه‌گیری -2.000 تا 20.000 pH
 • دقت ±002 pH
 • کالیبراسیون اتوماتیک تا پنج نقطه
 • قابلیت تصحیح اتوماتیک / دستی دما (ATC/MTC)
 • دارای GLP برای گزارش نتایج بر حسب زمان
 • دارای خروجی RS232
 • به‌همراه نرم‌افزار جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر و ثبت نتایج آزمایش
 • قابلیت اندازه‌گیری pH ،mV ،ION و دما
 • ذخیره تا 250 داده برای هر پارامتر
یوتک