پردیس رادان

pHمتر قلمی ضد آب مدل pH Spear

  • محدوده اندازه‌گیری -1.00 تا 15.00 pH
  • دقت ±01 pH
  • کالیبراسیون اتوماتیک تا سه نقطه
  • تصحیح دستی دما (MTC)
  • ضد آب مطابق استاندارد IP67
  • عمر مفید باتری بیش از 500 ساعت
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH Range -1.00 to 15.00 pH
Resolution 0.01 pH
Accuracy ±0.01 pH
No. of Calibration Points Up to 3 points
pH Buffer Options USA – pH 4.01, 7.00, 10.01; NIST – pH 4.01, 6.86, 9.18
LCD Display Dual display with battery indicator, error messages/codes
Special Functions Large Dual Custom Display, Self-diagnostic; Hold function; Auto-Power Off after 8.5 minutes
Power 4 x 1.5V alkaline button cell batteries; >500 hrs