پردیس رادان

pHمتر قلمی ضد آب مدل pH Testr30

  • محدوده اندازه‌گیری -1.00 تا 15.00 pH
  • دقت ±01 pH
  • کالیبراسیون اتوماتیک تا سه نقطه
  • تصحیح اتوماتیک دما (ATC)
  • نمایش دما بر حسب °C و °F
  • عمر مفید باتری بیش از 500 ساعت
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH Range -1.0 to 15.0 pH
Resolution 0.01 pH
Accuracy ±0.01 pH
Temperature Display 0 to 50 °C or 32 to 122 °F
Resolution 0.1 °C / °F
Accuracy 0.5 °C / 0.9 °F
No. of Calibration Points 3 points
pH Buffer Options USA – pH 4.01, 7.00, 10.01; NIST – pH 4.01, 6.86, 9.18
LCD Display Dual display with battery indicator, error messages/codes
ATC Yes
Special Functions Large Dual Custom Display, Self-diagnostic; Hold function; Auto-Power Off after 8.5 minutes
Power 4 x 1.5V alkaline button cell batteries; >500 hrs