پردیس رادان

pHمتر پرتابل مدل Cyber Scan pH 150

  • محدوده اندازه‌گیری -2.00 تا 16.00 pH
  • دقت ±01 pH
  • کالیبراسیون اتوماتیک تا پنج نقطه با بافرهای USA و NIST و 6 نقطه با بافر DIN
  • تصحیح اتوماتیک دما (ATC)
  • باتری با طول عمر بیش از 700 ساعت
  • با کیف حمل و محلول های استاندارد کالیبراسیون
  • قابلیت اندازه گیری pH ، mV و دما
  • ذخیره تا 150 داده
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH  
Range -2.00 to 16.00 pH
Resolution 0.01 pH
Accuracy ±0.01 pH
Calibration Up to 5 points (USA & NIST)
Up to 6 points (DIN)
mV  
Range ±2000 mV
Resolution 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV beyond
Accuracy ±0.2 mV +2 LSD or +0.5 % of reading;
whichever is greater
Calibration ±200 mV
Temperature  
Range -10.0 to 110.0 ºC (14.0 to 230.0 ºF)
Resolution 0.1 ºC/ºF
Accuracy ±0.5 ºC; ±0.9 ºF
Calibration Offset in 0.1 increments, ±10 ºC or ±18 ºF
Others  
Display Three line custom LCD
Temperature Compensation Automatic or manual from -10 to 110 ºC
Memory Stores up to 150 data sets
Power Two AA batteries (included), >700 hours continuous use; AC adapter (optional)
Dimensions (L x W x H) Meter: 7 7/8″ x 3 1/8″ x 2 1/4″ (20 x 8.3 x 5.7 cm)
Boxed: 9 1/8″ x 9 1/8″ x 2 3/4″ (23 x 23 x 7 cm)
Weight Meter: 1 lb (0.5 kg)
Boxed: 1.4 lb (0.7 kg)