پردیس رادان

TDS متر پرتابل مدل EcoScan TDS 6+

  • محدوده اندازه‌گیری 0 تا 199.9 ppt
  • دقت اندازه‌گیری ±1%
  • تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC / MTC)
  • پذیرش سل با ثابت 1/1.0/10.0
  • فاکتور TDS قابل تنظیم از 4 تا 1.0
  • کالیبراسیون اتوماتیک 5 نقطه‌ای
  • باتری با عمر بیش از 100 ساعت
  • با کیف حمل و محلول‌های استاندارد کالیبراسیون
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
TDS Range 0 to 9.99ppm*; 10.0 ppm to 99.9 ppm; 100 ppm to 999 ppm; 1.00 ppt to 99.9 ppt
*Max. 199.9 ppt (depending on factor setting)
Resolution & Accuracy 0.01, 0.1, 1 ppm & 0.01, 0.1, 1 ppt;
±1% Full Scale
TDS Factor 0.40 to 1.00 (default 0.67)
Temperature Range 0 to 100.0 °C
Resolution & Accuracy 0.1 °C & ± 0.5 °C
Temperature Compensation Automatic / Manual (0 to 80 °C)
Cell Constant 0.1, 1.0, 10.0 (selectable)
Temperature Coefficient 2%/°C
No. of Calibration Points Up to 5 max. (1 per range)
Special Functions Auto Power-Off after 17 minutes;
Hold & Self-diagnostic messages
Power 4 ‘AAA’ x 1.4V batteries