پردیس رادان

دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل Benchtop PC2700

  • محدوده اندازه‌گیری -2.00 تا 20.00 pH و EC 0 تا 500.0 mS
  • دقت ±002 pH و EC ±1%
  • کالیبراسیون اتوماتیک تا 6 نقطه
  • تصحیح اتوماتیک / دستی دما (ATC/MTC)
  • دارای GLP برای گزارش نتایج بر حسب زمان
  • قابلیت اندازه‌گیری pH ،ION ،ORP ،TDS ،EC، شوری و دما
  • دارای خروجی RS232
  • توانایی ذخیره تا 500 داده
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH
Range -2.000 to 20.000 pH
Resolution 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Accuracy ±0.002 pH + 1 LSD
Cal. Points Up to 6 preset or 5 Custom
Buffer Sets USA, NIST, DIN, User 1, User 2, Custom
ORP
Range ±2000.0 mV
Rel. mV Range ±2000.0 mV
Resolution 0.1 mV
Accuracy ±0.2 mV
ION
Concentration 0.001 to 19999 ppm (±2000 mV)
Resolution 2 or 3 digits
Accuracy 0.5 % full scale (monovalent) ;
1 % full scale (divalent)
Cal. Points 2 to 8
Conductivity
Range 0.050 µS to 500.0 mS
Resolution 0.01 / 0.1 µS; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS
Accuracy ±1 % full scale
Cal. Points Up to 5
Cell Constant 0.010 to 10.000
TDS
Range (Depending
On TDS Factor)
0.050 ppm to 500 ppt
(@ TDS factor 1.00)
Resolution 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
Accuracy ±1 % full scale
Cal. Points Up to 5
Salinity
Range 0.0 to 80.0 ppt
Resolution 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
Accuracy ±1 % full scale
Resistivity
Range 2.000 Ohm to 20.0 MOhm
Resolution 0.01 / 0.1 Ohm; 0.001 / 0.1 kOhm; 0.01 MOhm
Accuracy ±1 % full scale
Temperature
Range (Meter) 0.0 to 100.0 ºC / 32.0 to 212.0 ºF
Resolution 0.1 ºC / 0.1 ºF
Accuracy ±0.3 ºC / ±0.5 ºF
Coefficient (Per °C) Linear & pure; 0.000 to 10.000 %
Normalization 15.0 to 30.0 ºC / 59.0 to 86.0 ºF
Compensation ATC / MTC
Power Requirements 9 V DC adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SMPS)