پردیس رادان

هدایت‌سنج پرتابل دیجیتال مدل Cond 6+

  • محدوده اندازه‌گیری 0 تا 199.9 mS
  • دقت اندازه‌گیری ±1%
  • تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC / MTC)
  • پذیرش سل با ثابت 1/1.0/10.0
  • کالیبراسیون اتوماتیک 4 نقطه‌ای و دستی 5 نقطه‌ای
  • قابلیت نمایش دما بر حسب °C و °F
  • باتری با عمر بیش از 100 ساعت
  • با کیف حمل و محلول‌های استاندارد کالیبراسیون
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
Conductivity Range .. to 19.99 uS/cm
19.9 uS/cm to 199.9 uS/cm
199.9 uS/cm to 1999 µS/cm
2.00 mS/cm to 19.99 mS/cm
20.0 mS/cm to 199.9 mS/cm
Resolution & Accuracy 0.05% full scale & ±1% full scale + 1 LSD
Calibration Points 4 (1 per range) auto; 5 (1 per range) manual
Temperature Range 0 to 80.0 °C (32 to 176 °F)
Resolution & Accuracy 0.1 °C (0.1 °F) & ±0.5 °C (±0.9 °F)
Temperature Compensation Automatic / Manual (0 to 80 °C)
Cell Constant 0.1, 1.0, 10.0 (selectable)
Temperature Coefficient 0.0% to 3.0%
Temperature Normalisation 20.0 to 25.0 °C
No. of Calibration Points Up to 5 max. (1 per range)
Special Functions Auto Power-off after 17 minutes;
Hold & Self-diagnostic messages
Power 4 ‘AAA’ x 1.4V batteries; >100 hours