Pardis Radan

Cooling probes model KV40/KV80

قابلیت استفاده به‌عنوان خنک‌کننده سیال در دستگاه‌های تبخیرکننده دورانی (Rotary evaporator)، به‌همراه حمام ویسکوزیته TLV25‌، حمام‌های سیرکولاتور / آب و…

Tamson